श्री लड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्थाको अवलोकन भ्रमण

  • May 05, 2024
  • अवलोकन भ्रमणको क्रममा यस थोक उपभोक्ता पाल्नु हुने यस संघको साझेदार संस्था श्री लड बुद्ध बहुमुखी सहकारी संस्था इटहरीको टिमलाई यस संघको व्यवस्थापन टिमले स्वागत गरि यस संघले हाल गर्दै आइरहेको व्यावसायहरु जस्तै चिया, मह, तेल बारे जानकारी दिदै...